Besluit uitvoering Chw Vierde tranche

Op 25 oktober 2012 is het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vierde tranche (Stb. Jaargang 2012, nr. 504) in werking getreden. Via dit wijzigingsbesluit zijn naast de wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet ook bijlage 1 en bijlage II van de Crisis- en herstelwet aangepast.

Wijzigingen in Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet

Aanpassing definities

In artikel 1 van het besluit is de definitie van miniwindturbine gewijzigd. Voor toepassing van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet op miniwindturbines wordt nu geen onderscheid meer gemaakt tussen turbines die met de voet op het maaiveld of op een dak staan.

Aanwijzing Ontwikkelingsgebieden

In het besluit worden een aantal gebieden gewijzigd/aangewezen als ontwikkelingsgebieden:

 • Vliegbasis Soest en Zeist en Soesterberg-Noord (voor begrenzing zie bijlage 12);
 • Deelgebied de Eilanden van Waterfront Harderwijk (voor begrenzing zie bijlage 20);
 • Centrumplan Eerbeek Brummen (voor begrenzing zie bijlage 21);
 • Spoorzone Tilburg (voor begrenzing zie bijlage 13);
 • Oostelijk Centrumgebied Arnhem (voor begrenzing zie bijlage 22).

Hierdoor kunnen ontwikkelingen worden gerealiseerd, die tot nu toe door het ontbreken van milieugebruiksruimte niet mogelijk waren. Het besluit stelt bestuurders in staat om via een gebiedsontwikkelingsplan tijdelijk van de normen af te wijken, mits er op termijn een betere situatie ontstaat.

Aanwijzing /wijziging Innovatieve experimenten

 • Artikel 6a wordt gewijzigd waardoor door een verruiming van het gebied er meer mogelijkheden zijn in een groter areaal voor gebiedsgericht beheer voor verontreinigd grondwater.
 • Artikel 6 wordt gewijzigd waardoor burgemeester en wethouders van Eindhoven in het gebied Strijp-S afdeling 3.4 Awb niet hoeft toe te passen op omgevingsvergunningen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan.
 • Als gevolg van het nieuwe artikel 6e zijn in de gemeente Almere voor de duur van vijf jaar de daarin genoemde eisen van het Bouwbesluit 2012, die betrekking hebben op de inrichting en afwerking van de woning, niet meer van toepassing op grondgebonden nieuwbouw in particulier opdrachtgeverschap. Voor de desbetreffende onderdelen moet in ieder geval wel aan het minimumniveau van het Bouwbesluit 2012 (het niveau bestaande bouw) worden voldaan.
 • Het nieuwe artikel 6f regelt de mogelijkheid voor een experimenteerinrichting op het Bedrijventerrein Newtonpark IV in de gemeente Leeuwarden voor een periode van tien jaar tot het afwijken van artikel 1.1 Wm (het begrip inrichting)) en van enkele artikelen van de Wabo: art. 2.4 (bevoegd gezag), art 2.14, eerste lid onderdeel c, onder 1 (BBT) en het bepaalde in artikel 2.8 (indieningsvereisten).

Overige wijzigingen in het besluit

 • wijziging van Bijlage 7 (Kaart Utrecht Stationsgebied) en Bijlage 12 (Kaart Vliegbasis Soesterberg, Vliegbasis Zeist en Soesterberg Noord).

Wijzigingen in Crisis- en herstelwet

In artikel II worden de bijlage I en II aangepast.

Aan bijlage I wordt een categorie toegevoegd:

 • 10.1. Installaties voor de verwerking van dierlijke mest.

Aan Bijlage II worden de volgende projecten toegevoegd:

 • in categorie Aa: 9. Landschapspark Lingezegen;
 • in categorie Aa: 10. Bedrijvenpark Deventer A1;
 • in categorie Aa: 11. Glastuinbouwcluster Withagen en Afvalverwerking VAR (Voorst);
 • in categorie Aa: 12. Nieuwe Driemanspolder (Zoetermeer);
 • in categorie Aa: 13. Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente;
 • in categorie Aa: 14. Hofbogen Rotterdam;
 • in categorie Aa: 15. Stationsomgeving Driebergen-Zeist en landgoed de Reehorst;
 • in categorie Aa: 16. Rotterdamsebaan (Den Haag/Leidschendam-Voorburg);
 • in categorie E: N50 (Ens - Emmeloord).