Besluit uitvoering Chw drieëntwintigste tranche

Op 17 juli 2021 trad het Besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) in werking. Zie hiervoor het Staatsblad 2021, nr. 345. Het besluit wijzigt het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw).

AMvB - 23e tranche Chw Toepassing Besluit Chw

Nieuw artikel: 7al

Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen die strekken tot het in onderlinge samenhang bij:

  1. het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
  2. het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving.

Dit artikel is van toepassing op de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht.