Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, veertiende tranche

Op 28 oktober 2016 trad het Besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en tot aanvulling van bijlage II van de Crisis- en herstelwet (veertiende tranche) in werking. Zie hiervoor het Staatsblad 2016, nr. 381. Dit besluit wijzigt het Besluit uitvoering Chw en bijlage II van de Chw.

Aanpassing Besluit uitvoering Chw

De 14e tranche wijzigt het Besluit uitvoering Chw. Het gaat om aanvullingen en (tekstuele) wijzigingen van artikelen en nieuwe artikelen. De belangrijkste zaken staan hieronder.

Aanvulling ontwikkelingsgebieden (aanvulling artikel 2)

Er komen 4 nieuwe ontwikkelingsgebieden bij. Het gaat om:

 • Haven-Stad, Amsterdam
 • Dorp Wijk aan Zee, gemeente Beverwijk;
 • Transformatie ENCI-terrein, gemeente Maastricht;
 • Schokkerhoek en bedrijventerrein, gemeente Urk.

Ecodorpen (aanvulling artikel 4a)

Dit artikel geldt nu ook voor ecodorpen in de gemeente Vlagtwedde.

Afwijken energieprestatiecoëfficiënt (aanvulling artikel 6b)

aan dit artikel voegt men de gemeente Peel en Maas toe.

Vereenvoudiging verkrijgen vergunning voor bouwwerken (aanvulling artikel 6g)

Aan dit artikel voegt men de gemeente Hulst toe.

Afwijken technische eisen bouwbesluit binnenstad Hulst (nieuw artikel 6n)

Het gaat om een nieuw innovatief project. De gemeente Hulst kan hierdoor in haar binnenstad van een aantal technische eisen uit het Bouwbesluit 2012 afwijken.

Bredere reikwijdte bestemmingsplan (aanvulling artikel 7c)

De veertiende tranche voegt aan dit experiment veertien nieuwe gebieden toe. Het gaat om de volgende projecten:

 • Haven-Stad, gemeente Amsterdam;
 • Brainport Park, gemeente Best;
 • Dorp Wijk aan Zee, gemeente Beverwijk;
 • Buitengebied, gemeente Brielle;
 • Buitengebied, gemeente Westvoorne;
 • Projectlocatie Valkenburg, gemeente Katwijk;
 • Hoefweg-Zuid 2016, gemeente Lansingerland;
 • Bedrijventerrein De Kade, gemeente Maassluis;
 • Rijnhuizen, gemeente Nieuwegein;
 • Campusterrein Nijmegen-Radboud, gemeente Nijmegen;
 • Bavo-terrein, gemeente Noordwijkerhout;
 • De Pas, gemeente Overbetuwe;
 • Havenkanaal, gemeente Wassenaar;
 • Landelijk gebied, gemeente Zutphen.

De gemeente Katwijk verdwijnt met de toevoeging aan artikel 7c uit artikel 7b.

Pilot bestemmingsplannen bredere reikwijdte gehele grondgebied (aanvulling artikel 7g)

Er zijn een aantal nieuwe gemeentes met een aanmelding voor dit experiment. Het gaat om de gemeentes:

 • Berg en dal;
 • Dalfsen;
 • Heerlen;
 • Utrecht;
 • Urk, en;
 • Zeist.

Aanpassing Crisis- en herstelwet

Het voorstel voor de veertiende tranche wijzigt Bijlage II van de Chw. Het gaat om een aanvulling van een al bestaande categorie.

Aan categorie Aa (overige ruimtelijke projecten) voegt men toe:

 • 40 Transformatorstation en kabeltracés A4-zone