Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht

Op 1 juli 2013 is de Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht van kracht geworden. Deze wet herstelt enkele juridisch-technische onvolkomenheden in de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab). Artikel X van de wet wijzigt artikel 2.3, lid 12 Chw. Het betreft een verandering in een verwijzing, die geen invloed heeft op de uitvoeringspraktijk van de Chw.

Aanpassing Chw

Artikel X van de wet wijzigt artikel 2.3, lid 12 Chw. Het betreft een verandering in een verwijzing, die geen invloed heeft op de uitvoeringspraktijk van de Chw.

Status

Het voorstel van wet 33 455 is op 6 juni 2013 aangenomen door de Tweede Kamer en op 18 juni 2013 door de Eerste Kamer. Een Koninklijk Besluit over inwerkingtreding is op 28 juni 2013 genomen. De wet is op 1 juli 2013 in werking getreden.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 455

Belangrijkste kamerstukken