Wet Natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de wet Natuurbescherming in werking getreden. De wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. En wijzigt onder andere de Crisis- en herstelwet.

De Wet natuurbescherming voorziet in:

  • vereenvoudigde regels ter bescherming van de natuur
  • decentralisatie van bevoegdheden naar provincies
  • een goede aansluiting op het omgevingsrecht.

Relevante stukken

U kunt alle kamerstukken over de Natuurwet vinden in het dossier nr. 33 348. De belangrijkste kamerstukken in dit dossier zijn:

Aanpassing Chw
In artikel 10.3 wordt de Chw aangepast. Het betreft aanpassingen van verwijzingen naar de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.