Wijziging Chw - versnellen woningbouw en verduurzamen energiegebruik

Op 19 juni 2019 trad de Wet van 29 mei 2019 tot wijziging  van de Crisis- en herstelwet in werking. De herziening van de Chw maakt het mogelijk om sneller gebruik te maken van instrumenten uit de Omgevingswet die woningbouw kunnen versnellen. Zie hiervoor het Staatsblad 2019, nr. 126.

Hieronder een overzicht van de veranderingen:

  • In artikel 2.2 en 2.18 wordt 'Bij algemene maatregel van bestuur op de voordracht' vervangen door 'Bij ministeriële regeling'.
  • Technische wijziging van artikel 2.3 Chw om procedures te versnellen.
  • In afdeling 2 (artikel 2.4 Innovatie) worden onder andere de Huisvestigingswet, de Leegstandwet en de Gaswet toegevoegd.
  • Verbeteren van het projectuitvoeringsbesluit.
  • Vereenvoudigen van de aanwijzingsprocedure voor duurzame innovatieve experimenten door aanpassing van de wettelijke criteria aanwijzing.
  • Verkorten van de aanwijzingsprocedure voor de experimenten, ontwikkelingsgebieden, duurzame innovatieve experimenten en lokale projecten van nationale betekenis.
  • Toevoeging van gebieden aan bestaande experimenten worden bij ministeriële regeling gedaan. Nieuwe experimenten gebeurt bij AMvB.
  • Verbreden van de reikwijdte van de Chw door meer wetten aan de Chw toe te voegen.