Wijziging Leegstandwet

Op 1 juli 2013 is de Wet verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur bij leegstand gebouwen en woningen van kracht geworden. Deze wet wijzigt de Leegstandwet en is onderdeel van een pakket van maatregelen om de huidige stagnatie op de woningmarkt te verhelpen.
In artikel II van de wet wordt de Chw gewijzigd. De tijdelijke regeling uit de Chw (Artikel 2.8) vervalt.

De wet tot wijziging van de Leegstandwet is onderdeel van een pakket van maatregelen om de huidige stagnatie op de woningmarkt te verhelpen. Het doel is om tijdelijke verhuur van woonruimten in het kader van de Leegstandwet te vergemakkelijken en de mogelijkheden om te komen tot tijdelijke verhuur te verruimen. Hierdoor kan tijdelijke verhuur vaker een oplossing vormen in situaties waarin eigen bewoning, reguliere verhuur dan wel verkoop van een woonruimte op afzienbare termijn niet tot de mogelijkheden behoort.

Aanpassing Chw

Artikel II van de wet wijzigt de Chw. De tijdelijke regeling uit de Chw (Artikel 2.8) vervalt.
Artikel Ia regelt het overgangsrecht voor vergunningen die voor 1 juli 2013 zijn verstrekt.

Status

Het gewijzigde voorstel van wet 33 436 nr. A is op 26 maart 2013 aangenomen door de Tweede Kamer en op 18 juni 2013 door de Eerste Kamer. Een Koninklijk Besluit over inwerkingtreding is op 25 juni genomen. De wet is op 1 juli 2013 in werking getreden.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 436

Belangrijkste kamerstukken