2023: Actualisatie energiebesparingsplicht

Per 1 juli 2023 wijzigden het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor het laatst. Toen is de  energiebesparingsplicht van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit aangepast. Ook is de lijst met energiebesparende maatregelen in de Activiteitenregeling  geactualiseerd.

Actualisatie energiebesparingsplicht

Wijzigingen besluit

De plicht tot energiebesparing in het Activiteitenbesluit in afdeling 2.6 heet sinds deze wijziging 'Verduurzaming van het energiegebruik'. Daarbij ging de afdeling gelden voor vergunningplichtige inrichtingen type C en waren bedrijven die meedoen met CO2 emissiehandel en glastuinbouwbedrijven niet meer uitgezonderd van de verplichtingen.

De  wijzigingen zijn gepubliceerd op 5 april 2023 (en er was nog een correctie) en traden op 1 juli 2023 in werking (zie inwerkingtredingsbesluit). Er waren ook wijzigingen aan de Activiteitenregeling. Lees in deze Handreiking meer over de energiebesparingsplicht.

Wijzigingen regeling

Tegelijk met het Activiteitenbesluit, wijzigde de Activiteitenregeling per 1 juli 2023. Het ging om wijzigingen in 4 verschillende publicaties:

Iplo.nl geeft meer informatie over de diverse wijzigingen over energiebesparing.

Zichtbare wijzigingen

In de integrale versie van 31 december 2023 kunt u zien welke delen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling wijzigen door deze en andere aanpassingen sinds 2 juli 2022.