2010: Uitbreiding Activiteitenbesluit met diverse branches en andere wijzigingen (tweede fase, eerste tranche)

Tweede fase, eerste tranche

Op 1 januari 2010 zijn in de eerste tranche van de tweede fase de volgende bedrijfstakken onder het Activiteitenbesluit gebracht:

  • Laboratoria en praktijkruimten
  • Natuursteenbewerkende industrie
  • Mechanische textielverwerking bij relatief kleine bedrijven
  • Vellen-offsetdrukkerijen
  • Traditionele schietverenigingen
  • Humane crematoria
  • Koude vleesverwerking (uitsnijden van vlees en pluimvee en verpakken van vleeswaren op industriële schaal)
  • Recreatieve visvijvers

De volgende tabellen geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2010:

Officiele publicaties met toelichtingen:

In de integrale teksten van 1 januari 2010 is zichtbaar gemaakt wat er in de eerste tranche gewijzigd is in besluit en regeling.

Zie ook Geluid: eerste tranche

Verplaatsing vergunningplichtige lijst

Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit gaf tot 1 oktober 2010 aan of een 'milieuvergunning' nodig was. Vanaf die datum is deze lijst met de inwerking treding van de Wabo verplaatst naar bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht.

Onderzoek vergunningplichtige bedrijven

Op basis van onderzoek en overleg zijn bedrijfstakken en activiteiten geselecteerd die in de 'tweede fase' onder het Activiteitenbesluit kunnen worden gebracht. Omdat deze bedrijfstakken en activiteiten divers van aard zijn, is er voor gekozen om de tweede fase in vier tranches te verdelen. In september 2010 is een vervolgonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het aantal inrichtingen per bedrijfstak dat na de eerste en tweede fase nog vergunningplichtig is.