Transponeringstabel van Bijlage 1 naar Bijlage I

Op 1 oktober 2010 is de lijst met vergunningplichtige inrichtingen uit Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit overgezet naar Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Met deze transponeringstabel is snel te zien waar de verschillende onderdelen in Bijlage I van het Bor terecht gekomen zijn.
transponeringstabel
Categorie in Bijlage 1 Activiteitenbesluit

Categorie in Bijlage I
Besluit omgevingsrecht

a C, 29.3 j° 29.1
b, 1° t/m 12° B, 1a
c B, 1b
d B, 1c
f B, 1d
g, 1° C, 1.4c
g, 2° C, 1.4d
g, 3° C, 1.4b
g, 4° C, 1.4e
g, 5° C, 1.4a
g, 6° C, 1.4f
h C, 4.4a
i C, 4.4b
j, 1° t/m 9° C. 2.7a t/m i
k, 1° t/m 9° C, 3.6a t/m i
l, 1° C, 5.4a
l, 2° C, 4.4d
l, 3° t/m 5° C, 5.4b t/m d
l, 6° t/m 8° C, 4.4 e,c,f
m, 1° t/m 8° C, 4.4g
n C, 4.4h
o C, 4.4i 1°
p, 1°, i t/m iii C, 2,7k 1 t/m 3
p, 2° C, 2.7l
p, 3° C, 2.7o
p, 4° C, 2.7j
p, 5° C, 2.7m
p, 6° C, 2.7n
p, 7° C, 5.4f
p, 8° C, 5.4g
p, 9° C, 5.4e
p, 10° C, 4.4l
p, 11° C, 4.4j
p, 12° C, 4.4k
q C, 6.3
r, 1° t/m 6° C, 7.5a t/m f
s, 1° t/m 10° C, 8.3a t/m j
t, 1°, i en ii C, 9.4a, 1° en 2°
t, 2° t/m 6° C, 9.4b t/m f
u, 1° t/m 15° C, 11.4 a t/m o
v, 1° C, 12.3a
v, 2° t/m 7° C, 12.4 j° 12.2b t/m g
v, 8° t/m 11° C, 12.3b t/m e
w, 1° t/m 8° C, 13.4a t/m h
x en y C, 14.3 ju 14.1
y C, 14.3 ju 14.1
z, 1° t/m 3° C, 15.2a t/m c
aa, 1° t/m 6° C, 16.4a t/m f
bb C, 17.3
cc, 1° t/m 7° C, 19.4a t/m g
dd, 1°, i t/m iii C, 20.6a, 1° t/m 3°
dd, 2° en 3° C, 20.7 j° 20.1a, 2° en 3°, 20.3 en 20.1b
ee C, 20.7 j° 20.1b
ff C, 21.3 j° 21.1a en b
gg C, 23.3a en b
hh C, 24.3 j° 24.1
ii, 1° t/m 3° C, 25.2a t/m c
jj C, 26.2 j° 26.1
kk C, 27.4
ll, 1° C, 28.10a
ll, 2° C, 28.10b,
onder a, 1° t/m 5°
ll, 3° C, 28.10b,
onder b, 1° t/m 6°
ll, 4° C, 28.10d
ll, 5° C, 28.10b,
onder c, 1° t/m 5°
ll, 6° C, 28.10a
ll, 7° C, 28.10a
ll, 8° C, 28.10a
uitzonderingen ll, 1 t/m 4 C, 28.11a t/m d
artikel 6.40
Activiteitenbesluit
B, 2a t/m e