Besluit Uitvoering Chw, tiende tranche

Op 8 september 2015 trad het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tiende tranche (stb. 2015, nr. 323) in werking. Hierdoor zijn onder andere nieuwe innovatieve experimenten aan het besluit toegevoegd. Daarnaast is het Besluit omgevingsrecht aangepast.

Algemene informatie

Op 8 september 2015 trad het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tiende tranche (stb. 2015, nr. 323) in werking. Hierdoor zijn onder andere nieuwe innovatieve experimenten aan het besluit toegevoegd. De 10e tranche bevat wijzigingen van het Besluit uitvoering Chw, de Chw zelf en het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Belangrijkste stukken
bij deze wijziging:

  • Brief en bijlagen bij Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) - 32_127, nr. 204
  • Advies Raad van State bij Ontwerp Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche (Staatscourant 2015, nr. 31131)
  • Definitief Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tiende tranche (Staatsblad 2015, nr. 323)

Aanpassing Besluit omgevingsrecht

De 10e tranche Chw bevat in artikel III een aantal wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht (Bor):

  • Voortaan is het voor rijk en provincie mogelijk om in het kader van nationaal of provinciaal belang gebruik te maken van binnenplanse afwijkmogelijkheden van een bestemmingsplan of van de aangewezen kruimelgevallen in artikel 4, bijlage II Bor. De artikelen 3.1 en 3.2 van het Bor worden hiervoor aangepast.
  • Aan onderdeel 4 van de kruimellijst wordt toegevoegd het treffen van voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw.
  • Aan onderdeel 9 van de kruimellijst wordt toegevoegd dat het gebruik van bouwwerken buiten de bebouwde kom ook kan gaan om de huisvesting van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen.
  • Een reparatie voor de mogelijkheden om een bestaand bouwwerk te gebruiken voor huisvesting in verband met mantelzorg. Hiermee wordt voorkomen dat mantelzorg plaats kan vinden binnen de riscocontouren van bedrijven. Voor de bouw van mantelzorgvoorzieningen geldt deze bepaling al.