Reparatiewet diverse wetten IenM

Deze wet bevat een verzameling wijzigingen van diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu. Dit wetsvoorstel betreft voornamelijk wijzigingen van wetstechnische aard. Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen naar vernummerde wetsartikelen. De wijzigingen kennen verschillende achtergronden. Het merendeel van de wijzigingen is gericht op een goede verwerking van andere wetswijzigingen.

Wijzigingen invoeringswet Wabo

In artikel I wordt het overgangsrecht uit de invoeringswet Wabo gewijzigd.

Wijzigingen Wabo

In artikel IV (gewijzigd in de Nota van wijziging, onderdeel B) wordt de Wabo aangepast:

  • wijziging artikelen 2.7, 2.9a, 2.11, 2.20, 2.27 en 5.2.

Status

Het voorstel is op 26 januari 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 februari 2012 als hamerstuk afgedaan. Op 23 maart 2012 is de "Wet van 22 februari 2012 tot herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu" (Staatsblad 2012, nr. 114) in werking getreden.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 844.

Belangrijkste kamerstukken:

Bovenstaande Nota van wijziging is in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt: