Aangenomen moties Wet natuurbescherming

Tijdens de behandeling van de Wet natuurbescherming in de Tweede Kamer hebben kamerleden een aantal moties ingediend. De aangenomen moties zijn op deze pagina te vinden.

Aangenomen moties
Datum Inhoud Vindplaats
20 jun 2015 Het voorkomen dat gevist wordt op bedreigde vissoorten 33 348 nr. 148
9 jul 2015 Het in den breden evalueren van de nieuwe systematiek voor de jacht 33 348 nr. 174
26 jun 2016 Het betrekken van externe experts bij het opstellen van monitoringssystemen 33 348 nr. 146
26 jun 2016 Plan van aanpak om de import van jachttrofeeën aan te pakken 33 348 nr. 140
26 jun 2016 De instandhouding en het herstel van weidevogelpopulaties 33 348 nr. 130
26 jun 2016 Het regeldruk-luw maken van faunabeheerplannen 33 348 nr. 127