Overzicht aanpassingen regelgeving Wm

Hier vindt u een overzicht van de aanpassingen van de Wet milieubeheer (Wm).
Per wijziging staat benoemd welk artikel van de Wm een aanpassing kreeg. Wanneer er sprake is van een beperkt aantal aanpassingen (per wijziging) zijn deze vermeld. Een compleet beeld per aanpassing (met achtergronden) staat op wetten.nl.

plaatje voor RiO - wettechnische infoOp wetten.nl staat bij elke wet, besluit of regeling rechtsboven een link naar "wettechnische informatie". Daar vindt u onder de kop "Overzicht van wijzigingen voor de regeling" per wijziging wanneer deze in werking trad en in welk staatsblad de publicatie staat. Voor recente wijzigingen kunt u dan doorklikken naar dat Staatsblad of naar de kamerstukken.