Aanpassing Vuurwerkbesluit

Op 23 mei 2007 is een Europese richtlijn vastgesteld met betrekking tot het in de handel brengen van vuurwerk en andere pyrotechnische artikelen (Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van Pyrotechnische artikelen (PbEU L 154)).

Op 4 juli 2010 is het Besluit van 9 december 2009, houdende aanpassing van het Vuurwerkbesluit en enkele andere besluiten ter implementatie van richtlijn nr. 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen (PbEU L 154) (Staatsblad, jaargang 2009, nr. 605) in werking getreden. Dit besluit past naast het Vuurwerkbesluit ook het Activiteitenbesluit aan.

Deze aanpassing van het Activiteitenbesluit heeft geen betrekking op het aspect geluid.