Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

Op 1 april 2010 is het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Staatsblad, jaargang 2009, nr. 547) in werking getreden. Daarmee is ook het Activiteitenbesluit aangepast.

Dit besluit is inmiddels per 1-1-2013 vervallen en materieel opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Deze aanpassing van het Activiteitenbesluit heeft geen betrekking op het aspect geluid.