Implementatie Dienstenrichtlijn

Op 28 december 2006 is de Europese dienstenrichtlijn (richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt) in werking getreden. Deze richtlijn moest binnen drie jaar geïmplementeerd zijn.

Het "Besluit van 4 september 2009, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van richtlijn nr. 2006/123/EG" (Staatsblad jaargang 2009, nr. 389) maakt deel uit van de wettelijke maatregelen die Nederland daartoe treft. Het besluit, in werking getreden op 1 december 2009, voorziet in de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het beleidsterrein van VROM, waaronder het Activiteitenbesluit.

Deze aanpassing van het Activiteitenbesluit, heeft geen betrekking op het aspect geluid.