Wijzigingen regelingen inwerkingtreding Huisvestingswet

Op 18 december 2014 is een regeling tot wijziging van een aantal ministeriële regelingen gepubliceerd (Staatscourant 2014, nr. 36320). Deze wijzigingen houden verband met de inwerkingtreding van de Huisvestingswet 2014. Met deze regeling wordt onder ander de volgende regelingen gewijzigd:

  • Reken- en meetvoorschrift geluid 2012;
  • Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder.

De wijziging is op 1 januari 2015 in werking getreden.

De wijzigingen zijn een gevolg van de inwerkingtreding van de Huisvestingswet 2014 en de intrekking van de Huisvestingswet en het Huisvestingsbesluit. Deze hebben geen beleidsmatige veranderingen tot gevolg. Het zijn uitsluitend wijzigingen van de verwijzingen in andere regelingen naar bepalingen uit de Huisvestingswet.

Via artikel I van de regeling wordt een verwijzing in de artikelen 5.4 en 5.9 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 aangepast.

Via artikel II van de regeling wordt een verwijzing in artikel 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh aangepast.

Beide aanpassingen hebben geen invloed op de uitvoeringspraktijk.