Wijziging 2017 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Op 1 juli 2017 is het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gewijzigd (Staatscourant jaargang 2017, nr. 29807).

Het betreft een wijziging van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 die ertoe leidt dat akoestisch onderzoek langs een spoorbaan met HSL Rhedaspoor kan worden uitgevoerd op basis van de situatie dat raildempers zijn geplaatst.