Wet revitalisering generiek toezicht

Met de Wet revitalisering generiek toezicht (Staatsblad 2012, nr. 233) wordt beoogd het stelsel van interbestuurlijk toezicht te vereenvoudigen en zoveel mogelijk te concentreren in de Provinciewet en de Gemeentewet.

In samenhang hiermee zijn specifieke bepalingen betreffende interbestuurlijk toezicht in wetten waarin taken in medebewind worden gevorderd van organen van de provincie en de gemeente geschrapt of aangepast. De wet is in werking getreden met ingang van 1 oktober 2012 (Staatsblad 2012, nr. 276).

Wijzigingen Wet geluidhinder

In artikel 3.4 en in artikel 3.8 van deze wet wordt de Wgh aangepast. Via artikel 3.4 vervalt artikel 121 Wgh (deze was echter al vervallen). In artikel 3.8 wordt in artikel 148 Wgh een verwijzing naar de Wabo aangepast. Beide wijzigingen hebben geen invloed op de uitvoeringspraktijk.

Status

Het voorstel is op 27 september 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 mei 2012 als hamerstuk afgedaan. Op 5 juni 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht gepubliceerd (Staatsblad 2012, nr. 233). De wet is in werking getreden op 1 oktober 2012 (Staatsblad 2012, nr. 276).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 389.

Belangrijkste kamerstukken:

Bovenstaande Nota van wijziging is in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt: