Wijziging Basisregistraties

Op 1 januari 2008 is de "Wet basisregistraties kadaster en topografie" in werking getreden. Deze wet strekt er toe de registraties met betrekking tot percelen en kaarten aan te wijzen als basisregistratie. De registratie met betrekking tot percelen wordt aangeduid als basisregistratie kadaster en omvat naast de kadastrale registratie ook de kadastrale kaart. De registratie met betrekking tot kaarten wordt aangeduid als basisregistratie topografie en bestaat uit een digitaal topografisch bestand op een schaal van 1:10 000 of kleiner. Deze wet heeft ook een kleine aanpassing van de Wet geluidhinder tot gevolg.

De wijziging van de Wgh is geregeld in de "Wet basisregistraties kadaster en topografie"; deze is 22 maart 2007 in het Staatsblad (Jaargang 2007, nr. 105) gepubliceerd.

In artikel 110i, lid 2 Wgh wordt «kadastrale registratie» vervangen door: basisregistratie kadaster.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 30544.