Besluit bijzondere spoorwegen

Op 4 juli 2015 is een wijziging van het Besluit geluidhinder in werking getreden.

Dit is gebeurd met het Besluit bijzondere spoorwegen (Staatsblad 2015, nr. 267).

Nb. Volledige titel van het besluit:

Besluit van 25 juni 2015 tot het vaststellen van regels over de veiligheid van bijzondere spoorwegen en tot wijziging van diverse andere besluiten in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging», waaronder de vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen en de implementatie van een technische specificatie inzake interoperabiliteit

Het wijzigingsbesluit past  artikel 21 het Besluit geluidhinder aan.
In artikel 1.1, eerst lid, onderdeel c, van het Besluit geluidhinder wijzigt de definitie van spoorwegexploitant. Alle beheerders van spoorwegen, én degene die opdracht geeft tot het aanleggen of wijzigingen van spoorwegen worden aangemerkt als spoorwegexploitant.