Alle wijzingen Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder

Hier vindt u in het kort alle aanpassingen aan de Regeling zonekaart spoorwegen tot 1 juli 2012 en de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder (vanaf 1 juli 2012).

Toelichting

De getoonde datum is de datum van inwerkingtreding van de aanpassing van de regeling. U vindt per wijziging:

  • een kort overzicht van de belangrijkste aanpassingen
  • een link naar de publicatie in de Staatscourant