2e Aanpassing zonekaart spoorwegen

De kaart is aangepast om het verbindingsspoor tussen rangeerterrein Beverwijk en het industrieterrein IJmond van een zone te voorzien. De reden is dat deze verbinding geacht werd te behoren tot ofwel het rangeerterrein Beverwijk ofwel het industrieterrein. Nu blijkt dat dit een zelfstandig stuk spoor is, is opname op de zonekaart noodzakelijk. Blijkens gegevens van de Milieudienst IJmond is een zonebreedte van 200 meter aan weerszijden gewenst met het oog op de voorkeurswaarde van 55 Lden. Dit traject is op de kaart aangegeven met nummer 423.

Toegevoegd is ook de zogeheten Nootdorpboog, de verbinding tussen de Hofpleinlijn en het spoor Den Haag-Utrecht. Ter hoogte van Nootdorp, maar op grondgebied van de gemeente Den Haag. Dit deel heeft trajectnummer 528.

Verder is de kaart aangepast met de in 2007 vastgestelde uitbreiding met de IJburglijn in Amsterdam (traject 419, nr. LMV 2007.052536).