Overzicht wijzigingen 1 maart 2014

Hier vindt u een kort en bondig overzicht van wijzigingen van de reparatie van het Activiteitenbesluit van 6 januari 2014 (pdf, 217 kB) en de reparatie van de Activiteitenregeling van 21 januari 2014 (pdf, 2 MB). Beide zijn in werking sinds 1 maart 2014. Het gaat hier om wijzigingen voor agrarische bedrijven.
Overzicht van inhoudelijke wijzigingen voor agrarische bedrijven
Artikel Wijziging
Activiteitenbesluit
artikel 1.1 definitie agrarische activiteiten: agrarisch loonwerk valt er expliciet onder
artikel 1.1 definitie agrarische bedrijfsstoffen: gebruikt substraatmateriaal van niet-plantaardige oorsprong gaat naar paragraaf 3.4.3
artikel 1.1 definitie agrarische bedrijfsstoffen: inerte goederen gaan naar paragraaf 3.4.3
artikel 3 toetsing van de omgevingsvergunning milieu aan de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij (ook wijziging van artikel 2.4 Besluit omgevingsrecht)
artikel 3.57 maatwerk mogelijk voor afwijkend afschermpercentage voor de nanacht, ongeacht het aantal lux
Activiteitenregeling
artikel 1.1 de eisen van afdekking gaan naar artikel 3.67
artikel 1.1 de eisen van mestdicht gaan naar artikel 3.65
artikel 3.65 soepeler eisen voor opslag pluimveemest korter dan zes maanden (artikel 3.65 is daarna gerepareerd)
artikel 3.68 ook een mestkelder (ondergronds mestbassin) moet aan technische eisen voor aanleg voldoen
artikel 6.5e overgangsrecht voor oude mestbassin eenvoudiger (referentieperiode gaat eruit)