Invoering Chw

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Staatsblad 2010, nr. 135) in werking getreden via een Koninklijk besluit (Staatsblad 2010, nr. 137). Deze wet bevat deels ook wijzigingen van bijzondere wetten, waaronder de Wet ruimtelijke ordening, voor alle projecten in het ruimtelijk domein. Deze laatste wijzigingen zijn geen tijdelijke, maar permanente wijzigingen.

In artikel 3.24 Chw wordt de Wro aangepast. Naast detailaanpassingen hebben de wijzigingen betrekking op de verwerkingsplicht voor projectbesluiten en op de Rijkscoördinatieregeling. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op de Wro door de invoering van Chw vindt u op de pagina "Chw en Wro".

U kunt alle kamerstukken over de Chw vinden in het dossier nr. 32 127.

Belangrijkste kamerstukken: