Aanpassing kaarten grote rivieren

Op 1 juli 2016 trad het grootste gedeelte van een wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in werking (Staatsblad 2016, nr. 202). Op 1 januari 2017 is de rest (Artikel I, onderdeel A, onder 2, en onderdeel M) in werking getreden (Staatsblad 2016, nr. 351).

Het gaat nu om de wijziging van het stroomvoerend deel van het rivierbed in het kader van de Ruimte voor de Riviermaatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Deze maatregel is aan het einde van 2016 gerealiseerd. De inwerkingtreding is hiermee afgestemd op het operationeel worden van de maatregel.