Technische aanpassing ivm Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Op 1 juli 2015 is het Besluit algemene regels RO (Barro) gewijzigd. Het gaat om een technische aanpassing vanwege het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Staatsblad 2015, nr. 231).

In artikel 1.1 Barro wijzigt een verwijzing naar de Woningwet.