Aanpassing Bro 1 november 2010

Op 1 november 2010 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) door twee wijzigingsbesluiten gewijzigd

  • Reparatiebesluit
  • Besluit aanpassing Bro

Reparatiebesluit (Staatsblad jaargang 2010, nr. 696)

Dit besluit regelt onder andere de intrekking van het Besluit geluidinformatie huishoudelijke apparaten. Daarnaast worden een groot aantal besluiten aangepast. De aanpassing van het Bro (in artikel XVII) betreft een kleine techmische aanpassing.

Besluit aanpassing Bro (Staatsblad jaargang 2010, nr. 684)

Het wijzigingsbesluit wijzigt de volgende onderwerpen:

  • grondexploitatie (o.a. begrenzing bouwplan, kunnen afzien van kostenverhaal)
  • bevoorschotting van verleende subsidies
  • partiële herziening van bestemmingsplannen  (geldende papieren bestemmingsplannen kunnen partieel herzien worden  zonder digitale verbeelding).