Aanpassing digitale eisen ruimtelijke besluiten

Op 1 oktober 2012 is het Bro aangepast (Staatsblad jaargang 2012, nr. 332).

De digitale informatievoorziening wordt verbeterd door ook het ontwerpbesluit van het bestemmingsplan centraal te ontsluiten op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de landelijke website wordt duidelijk of een bestemmingsplan daadwerkelijk in werking is getreden. Ook wordt duidelijk of een plan onherroepelijk is.

In de tweede plaats neemt dit besluit enkele onduidelijkheden weg over digitale verplichtingen met betrekking tot ruimtelijke besluiten. Daarom is paragraaf 1.2 van het Bro op enkele punten herzien. Deze paragraaf gaat over de vormgeving, inrichting, beschikbaarstelling, bekendmaking en terinzagelegging van ruimtelijke besluiten. In dat verband zijn tevens enkele gebreken hersteld.