Inwerkingtreding Chw 18e tranche

Op 22 maart 2019 trad het Besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) in werking. Zie hiervoor het Staatsblad 2019, nr. 121. Het besluit wijzigt het Besluit uitvoering Chw.

Lees voor meer informatie Besluit uitvoering Chw Achttiende tranche.