Inwerkingtreding Chw 17e tranche

Op 15 februari 2019 trad het Besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende  tranche) in werking. Zie hiervoor het Staatsblad 2019, nr. 53. Het besluit wijzigt het Besluit uitvoering Chw.

Voor meer informatie lees Besluit uitvoering Chw Zeventiende tranche.