Regelgeving in ontwikkeling: toekomstige wijzigingen Activiteitenbesluit

Op dit moment zijn er geen wijzigingen van het Activiteitenbesluit of de Activiteitenregeling (voor)gepubliceerd.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht niet meer grootschalig wijzigen.

Toekomstige wijzigingen in milieuregelgeving verwerkt het ministerie in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en andere regelgeving onder de Omgevingswet. De geplande datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021.