Gevolgen van Raad van State uitspraak over windturbinepark

Een uitspraak van de Raad van State over een windturbinepark in het verlengde van een uitspraak van het Europese hof (het 'arrest Nevele'), heeft gevolgen voor ruimtelijke inpassing, vergunningverlening en het toepassen van de regels in het Activiteitenbesluit. Bestaande vergunningen en bestemmingsplannen blijven wel geldig. Voor 1 of 2 windturbines blijven de eerdere regels gelden.


Samenwerking

Bij het in kaart brengen van de gevolgen van de uitspraak werken de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ondersteund door NP RESRVOIPLO en InfoMil , samen met  de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW).