Gevolgen voor windturbineparken door Raad van State uitspraak

Een uitspraak van de Raad van State over een windturbinepark heeft gevolgen voor ruimtelijke inpassing, vergunningverlening en het toepassen van de regels in het Activiteitenbesluit. Bestaande vergunningen en bestemmingsplannen blijven wel geldig. Naar aanleiding van de uitspraak hebben 3 ministeries een gezamenlijk actieprogramma opgestart.


Milieuregels voor 1 of 2 windturbines

Voor losse windturbines gelden nog de eerdere regels in het Activiteitenbesluit.