Gevolgen voor windturbineparken van Raad van State uitspraak

Een uitspraak van de Raad van State over een windturbinepark heeft gevolgen voor ruimtelijke inpassing, vergunningverlening en het toepassen van de regels in het Activiteitenbesluit. Bestaande onherroepelijke vergunningen en bestemmingsplannen blijven geldig. Vergunde windturbineparken hoeven dan ook niet te worden stilgezet.