Worden burgers nog beschermd tegen hinder door bestaande windturbineparken?

Vraag

Worden burgers nog beschermd tegen hinder door bestaande windturbineparken?

Antwoord

Ja. De hinder van bestaande windturbineparken verandert niet. Die hinder wordt namelijk bepaald door de plek waar ze staan en de technische afstelling.

Exploitanten van windturbineparken moeten nadelige gevolgen voor het milieu tot een aanvaardbaar milieubeschermingsniveau beperken. Zij kunnen daar ook door de overheid aan worden gehouden.

Door het vaststellen van maatwerk of het aanpassen van een verleende omgevingsvergunning kan dit zo nodig worden geconcretiseerd. De Raad van State zegt niet dat de normen strenger moeten worden, alleen dat de gevolgde procedure bij de vaststelling van de regels niet juist was.