Waarom heeft deze uitspraak geen gevolgen voor verleende vergunningen voor windparken?

Vraag

Waarom heeft deze uitspraak geen gevolgen voor verleende vergunningen voor windparken? Die vergunningen zijn toch gebaseerd op regels die nu onverbindend zijn verklaard?

Antwoord

Volgens de Raad van State is de totstandkoming van de rijksregels voor windturbineparken niet goed gegaan.

Voor de vergunningen zelf is veelal een eigen milieueffectrapport (MER) gemaakt. Er is geen juridische grondslag om deze onherroepelijke vergunningen in te trekken.

Wel kunnen daar zo nodig aanvullend voorschriften aan worden verbonden om een aanvaardbaar milieubeschermingsniveau te waarborgen.

Lees meer over de Gevolgen per type inrichting.