Hoe worden overheden ondersteund over de gevolgen van de uitspraak?

Vraag

Hoe worden overheden ondersteund bij de gevolgen van deze uitspraak over windturbineparken?

Antwoord

Alle beschikbare informatie staat verzameld op de pagina Gevolgen Raad van State uitspraak windturbineparken.

Daarnaast worden, naar verwachting in september, 1 of meer informatiesessies georganiseerd voor decentrale overheden. In deze sessies wordt extra toelichting gegeven en kunnen overheden vragen stellen.

De exacte invulling hiervan is nog niet bekend en hangt mede af van de op dat moment geldende coronamaatregelen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, melden we dit via de InfoMil-website en de nieuwsbrief Infomil Actueel.