Aan welke regels moeten windturbineparken voldoen?

Vraag

Aan welke regels moeten windturbineparken voldoen?

Antwoord

De rijksregels in het Activiteitenbesluit gelden door de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 niet meer voor windturbineparken.

Voor 1 of 2 losse windturbines blijven deze regels wél gelden.

Exploitanten van windturbineparken moeten nadelige gevolgen voor het milieu tot een aanvaardbaar milieubeschermingsniveau nog steeds beperken. Zij kunnen daar ook door de overheid aan worden gehouden.

Door het vaststellen van maatwerk of het aanpassen van een verleende vergunning kan dit zo nodig worden geconcretiseerd. Ook kan dit in het bestemmingsplan worden geregeld. De betrokken overheid (rijk, provincie of gemeente) moet daar zelf, gelet op de lokale situatie, een afweging in maken.

Lees meer over de Gevolgen per type inrichting.