Gaat het rijk een milieueffectrapportage (plan-MER) uitvoeren voor de rijksregels?

Vraag

Gaat het rijk een plan-milieueffectrapportage (plan-mer) uitvoeren voor de rijksregels voor windturbineparken?

Antwoord

Ja. Zoals aangegeven in de Kamerbrief van 6 juli 2021, gaat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zo spoedig mogelijk een deugdelijke plan-mer tot stand brengen.

Voor nu wordt er vanuit gegaan dat het verrichten van de benodigde onderzoeken, het bieden van inspraak en inwinnen van advies en het  wetgevingstraject, 1,5 tot 2 jaar zal kosten.