Vragen en antwoorden: grenzen vergunningplicht milieu voor dienstverlening en overige activiteiten

De vragen en antwoorden op deze pagina gaan over activiteiten in de dienstverlenende sector en overige sectoren in relatie tot de verplichting tot een Omgevingsvergunning milieu.

In diverse categorieën van bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) ligt vast wanneer voor deze activiteiten een Omgevingsvergunning milieu verplicht is.

Zie ook