Vragen en antwoorden: grenzen vergunningplicht milieu voor industriële actviteiten en installaties

De vragen en antwoorden op deze pagina gaan over activiteiten op industriële schaal en installaties in relatie tot de verplichting tot een Omgevingsvergunning milieu.

In diverse categorieën van bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) ligt vast wanneer voor deze activiteiten een Omgevingsvergunning milieu verplicht is.

Zie ook