Overzicht aanpassingen regelgeving Wabo

Hier vindt u een overzicht van de aanpassingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Per wijziging vindt u in welke artikel de Wabo wordt aangepast. Wanneer er sprake is van een beperkt aantal wijzigingen (per wijzigingswet) worden deze vermeld. Een compleet beeld per wijziging (met achtergronden) staat op wetten.nl.

Bij een kleine technische aanpassing wordt alleen het wetsvoorstel vermeld en een link naar het staatsblad gegeven. Er wordt geen verdere informatie gegeven.

plaatje voor RiO - wettechnische infoBij elke wet, besluit of regeling staat rechtsboven een link naar 'wetstechnische informatie'. Daar vindt u onder de kop 'Overzicht van wijzigingen voor de regeling' per wijziging:

  • wanneer deze in werking is getreden
  • in welk staatsblad deze is gepubliceerd.

Voor recente wijzigingen kunt u dan doorklikken naar dat Staatsblad of naar de kamerstukken.

Overzicht wijzigingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Overzicht wijzigingen Besluit omgevingsrecht (Bor) (vanaf november 2014)

meetlint

Overzicht aanpassingen op een rij (met samenvatting)