Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

De omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is een simpele vergunning. Voor de OBM-plichtige activiteit staan voorschriften in het Activiteitenbesluit. De AIM geeft aan of een OBM nodig is.


Hoe werkt het vanaf 2024?

banner_iplo

Onder de Omgevingswet is er straks geen OBM meer.