Toestemming Milieu

In art. 2.1 lid 1 onder e Wabo is aangegeven dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een inrichting of mijnbouwwerk:

  1. op te richten
  2. te veranderen of de werking te veranderen
  3. in werking te hebben

Via een Toestemming milieu (Omgevingsvergunning Milieu) is ontheffing van dit verbod mogelijk. Hieronder krijgt u meer informatie over de toestemming milieu.