Overgangsrecht Activiteitenbesluit voor vergunningplichtige bedrijven

Voor een type C bedrijf kan overgangsrecht in twee gevallen gaan gelden

  1. doordat de wetgever een extra activiteit aan hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit toevoegt
  2. doordat het bedrijf zijn activiteiten wijzigt waardoor het onder hoofdstuk 3 komt te vallen

In beide gevallen veranderen de vergunningvoorschriften voor die activiteiten in maatwerkvoorschriften. Deze blijven nog zes maanden of drie jaar gelden, afhankelijk van de vraag of het maatwerkvoorschrift is toegestaan op basis van het Activiteitenbesluit.

De pagina over algemeen overgangsrecht gaat hier uitgebreid op in. Naast het algemene overgangsrecht kan voor inrichtingen type C nog speciaal overgangsrecht per activiteit of per milieuthema gelden.