Wanneer een vergunning en wanneer een melding voor een type C bedrijf

In sommige gevallen is voor een inrichting type C een omgevingsvergunning milieu nodig en in andere gevallen alleen een melding Activiteitenbesluit. Bepalend hiervoor is artikel 2.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit artikel komt op het volgende neer.

Altijd omgevingsvergunning

Er is altijd een omgevingsvergunning milieu nodig bij oprichting van een inrichting type C.

Daarnaast is altijd een wijziging van de vergunning nodig bij veranderingen van:

Soms melding, soms omgevingsvergunning

Voor andere wijzigingen dan de drie hierboven is een aanpassing van de omgevingsvergunning alleen nodig als:

  • de voorschriften van het Activiteitenbesluit de verandering niet helemaal regelen (zie hierna)
  • de verandering niet past binnen de geldende vergunning: er zijn geen voorschriften terwijl dat wel nodig is, of de voorschriften zijn niet toereikend

In alle andere gevallen is een melding voldoende. Let wel: een bedrijf hoeft alleen een melding te doen als de wijziging afwijkt van eerder gemelde gegevens (artikel 1.10, tweede lid, Activiteitenbesluit).

Wel of niet helemaal geregeld door het Activiteitenbesluit

Hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit is van toepassing op inrichtingen type C. Deze bedrijven kunnen hoofdstuk 3 activiteiten dus melden. De voorschriften van hoofdstuk 3 dekken niet alle milieuaspecten van de activiteiten in dit hoofdstuk. Sommige algemene milieuaspecten van inrichtingen staan namelijk in hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit. Niet alle afdelingen van hoofdstuk 2 zijn van toepassing op inrichtingen type C.

Zo zijn de geluidsvoorschriften van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing op inrichtingen Type C. De geluidsvoorschriften voor een inrichting type C staan dus in de omgevingsvergunning. Heeft een uitbreiding van het bedrijf gevolgen voor de geluidsbelasting? Dan kan er dus strijd ontstaan met de geluidsvoorschriften van de vergunning. Dan is een melding niet genoeg en zal men de vergunning moeten aanpassen.

Hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit is niet van toepassing op inrichtingen type C. Wanneer een inrichting type C dus wil uitbreiden met een hoofdstuk 4 activiteit is daarvoor dus een wijziging van de vergunning nodig.

Wanneer het bevoegd gezag de aanvraag onderdeel heeft gemaakt van de vergunningvoorschriften kan snel strijd met de vergunning ontstaan.

Tot slot

Deze pagina gaat alleen over de gevallen waarin wel of niet een omgevingsvergunning milieu nodig is. Er kan natuurlijk altijd een andere omgevingsvergunning (artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo), zoals een omgevingsvergunning bouwen nodig zijn.