Vragen en antwoorden relatie omgevingsvergunning milieu en Activiteitenbesluit

De vragen en antwoorden op deze pagina gaan over de relatie tussen de omgevingsvergunning milieu en het Activiteitenbesluit.