Aanvraag

Vragen en antwoorden over de aanvraag omgevingsvergunning: wat kan er aangevraagd worden, wat moet er aangevraagd worden (onlosmakelijkheid, aanhaken), procedurele aspecten van de aanvraag, fasering, deelvergunningen, etc.