Reikwijdte en activiteiten

Welke activiteiten zijn onderdeel van de Wabo, wanneer is een omgevingsvergunning nodig, etc.