Is de aanvraag onderdeel van de omgevingsvergunning?

Vraag

Is de aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel van de omgevingsvergunning?

Antwoord

Dit is niet verplicht en vaak is het af te raden.

Met name in de praktijk van de verlening van de vroegere milieuvergunning was het gebruikelijk om de aanvraag onderdeel te laten zijn van de vergunning. Om dit automatisme te ontmoedigen is al in 2005 een bepaling die dit expliciet toestond uit de Wet milieubeheer geschrapt. Het mocht en mag nog wel, maar er zijn diverse redenen om het niet te doen.

Uit de memorie van toelichting bij het intrekken van de hierboven genoemde bepaling: "Door grote delen van de aanvraag in de vergunning te incorporeren wordt vaak onnodig de handelingsvrijheid van bedrijven beperkt. Bovendien lenen veel beschrijvingen in de aanvraag zich niet om in een juridisch bindend document te worden opgenomen, de beschrijvingen zijn ook niet met dat doel opgesteld. De betreffende zin kan overigens ook worden gemist omdat ook zonder deze zin een vergunningverlener de vrijheid heeft om in de vergunning delen van de aanvraag op te nemen of daarnaar te verwijzen."

Ook onder het regime van de Wabo is het dus af te raden om de aanvraag automatisch onderdeel te laten uitmaken van de vergunning.